Krasnorosty

Kategorie: Wodorosty
Tagi: , ,

Krasnorosty Krasnorosty stanowią jedną z gromad glonów, przy czym zaznaczyć należy, iż są to glony wyspecjalizowane. W chwili obecnej w obrębie krasnorostów wyszczególnić można przeszło pięć tysięcy gatunków. Od zdecydowanej większości pozostałych glonów krasnorosty odróżniają się przede wszystkim tym, iż nie występuje u nich stadium wiciowe. Środowiskiem życia wszystkich krasnorostów jest wodne środowisko. Zdecydowana większość spośród nich występuje w morskich wodach. Wymienić w tym miejscu można między innymi krasnorosty bentosowe oraz morskie glony, niekiedy również spotyka się je jako formy pasożytnicze. Istnieją takie krasnorosty, które zbliżone są do koralowców – te z kolei posiadają ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o formowanie się koralowych raf. Systematyka krasnorostów stanowi pośród naukowców przedmiot sporów, chociaż przyjmuje się ogólnie podział na krasnorosty właściwe, bangiowe i cyjanidowe.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes